Dnia 19.11.2019 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Gościem specjalnym była mgr Anna Mrozowska – logopeda z wieloletnim doświadczeniem, pracownik USK w Białymstoku, Poradni Logopedycznej oraz nauczyciel akademicki Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu w Białymstoku.

Program spotkania obejmował:

 • Cechy mowy rozszczepowej.
 • Model diagnozy logopedycznej dziecka z rozszczepem.
 • Programowanie i prowadzenie terapii zaburzeń mowy u dziecka z rozszczepem.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Prelegentka w bardzo przystępny sposób przedstawiła zagadnienia dotyczące diagnozy i terapii dziecka z rozszczepem, dzieliła się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkania.

Koordynatorzy: Barbara Radłowska, Joanna Stachurska

"Z rąk do rąk podajemy skromnej mądrości dar zwyczajny".

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu - nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi - serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.

1 października 2019 roku na terenie naszej Poradni odbyło się inauguracyjne spotkanie sieci logopedów. Ustalony został harmonogram i tematyka spotkań w bieżącym roku szkolnym:

 1. 01.10.2019 r. Narzędzia diagnostyczne w pracy logopedy (KOLD, KOJD-Afa, TRJ).
 2. 19.11.2019 r. Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia.
 3. 14.01.2020 r. Specyfika pracy logopedycznej z dzieckiem niedosłyszącym.
 4. 10.03.2020 r. Wykorzystywanie narządu wzroku podczas zajęć logopedycznych.
 5. 19.05.2020 r. Bruksizm – przyczyny, objawy i metody terapii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Koordynatorzy: Barbara Radłowska, Joanna Stachurska

W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku rusza Sieć Współpracy i Samokształcenia Logopedów.

Adresatami sieci są logopedzi ze szkół i przedszkoli należących do rejonu PPP Nr 1.

Celem działań jest:

 • wymiana doświadczeń zawodowych 
 • pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów
 • poszerzanie kompetencji uczestników
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby placówek należących do sieci
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy między placówkami

W bieżącym roku szkolnym przewidywanych jest 5 spotkań.

Miejscem spotkań jest PPP nr 1 w Białymstoku.

Terminy i tematyka zostaną podane na pierwszym zebraniu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się dn. 1.10.2019r. o godz. 16.30

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Koordynatorami sieci są: Joanna Stachurska i Barbara Radłowska

Informacje i zgłoszenia są przyjmowane:

- telefonicznie pod nr: 608 702 090 lub 698 686 850

- pocztą e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Liczba miejsc ograniczona.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy nauczycieli/wychowawców/pedagogów na spotkanie w ramach sieci współpracy z poradnią w zakresie procesu diagnostycznego i postdiagnostycznego - tworzenie opinii/charakterystyk dziecka i ucznia.

Proponujemy dwa terminy spotkań (do wyboru):

 • 17 października 2019 roku godz. 12:00
 • 29 października 2019 roku godz. 12:00
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 1 października 2019 roku drogą mailową - na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 w następujący sposób:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
Nadzór pedagogiczny w zakresie kontroli w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych dotyczyć będzie: „Zgodności z przepisami prawa wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego w zakresie dotyczącym organizacji zajęć w grupie do pięciu uczniów lub w formie indywidualnej oraz opinii w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia”.
 
Prezydent Miasta Białegostoku wyznaczył na rok szkolny 2019/2020 następujące priorytety w oświacie:
 1. Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i pracowników oświaty.
 2. Kształtowanie u uczniów postawy szacunku i akceptacji drugiego człowieka na co dzień. 

 

 Życzymy udanych i bezpiecznych
W A K A C J I!

 

Rodzice/Opiekunowie!

Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej to miejsce krótkoterminowego zintegrowanego oddziaływania terapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 10 - 17 lat. Celem w/w oddziaływań jest jak najszybsze i całościowe objęcie opieką terapeutyczną dzieci i młodzieży, które z uwagi na powyższe objawy nie mogą lub mają utrudnione funkcjonowanie społeczne, w tym dzieci i młodzież z potrzebą indywidualnego bądź specjalnego nauczania.

Grupa odbiorców: dzieci i młodzież w wieku 10 - 17 lat - mieszkańcy miasta Białegostoku (opiekunowie prawni opodatkowani w mieście Białystok)

Forma: oddziaływania psychiatryczno-psychologiczno-terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb podopiecznego w oparciu o indywidualny program terapeutyczny opracowany w ramach rekrutacji.

Zgłoszenie dziecka do Placówki: odbywa się poprzez indywidualny kontakt rodzica/opiekuna prawnego dziecka z tut. Placówką - osoba umawia się na spotkanie konsultacyjne telefonicznie. Ostatecznie o liczbie konsultacji rekrutacyjnych i o kwalifikacji decyduje kadra Placówki.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt:

Centrum Pomocy Dzieciom
tel. 85/652-54-94 lub 690 955 000
Białystok, ul. gen. F. Kleeberga 8

Działanie finansowane ze środków budżetu Miasta Białegostoku

Na I konsultację należy zabrać posiadaną dokumentację dot. dziecka - opinie, zaświadczenia, karty informacyjne szpitalne lub z oddziałów dziennych, informacje na temat dotychczasowych form pomocy dziecku i rodzinie.

mgr Anna Tuszyńska

 

 

Turnus Terapeutyczny dla Osób z Jąkaniem w Darłówku - sierpień 2019 r.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się OSTOJA oraz Centrum Wspierania Rozwoju Osobistego i Funkcjonowania Społecznego ARKA mają zaszczyt zaprosić do udziału w integracyjnym turnusie terapeutycznym dla osób z jąkaniem, który odbędzie się nad polskim morzem w Ośrodku Wypoczynkowym "Diuna" w Darłówku Wschodnim.

Termin: 17 - 31 sierpnia 2019 r.

Odpłatność: 2050 zł/osoba

Więcej informacji pod adresem: https://jakanie.info.pl/turnus-w-darlowku-2019

Zbliża się Europejski Dzień Logopedy, który obchodzony jest co roku 6 marca.

Zachęcamy wszystkich chętnych do skorzystania z bezpłatnych konsultacji logopedycznych na terenie naszej Poradni

5 i 7 marca 2019 roku w godzinach 16.00 – 18.00.

Konsultacji udzielać będą logopedzi: Jolanta Rynkowska, Barbara Radłowska i Joanna Stachurska.

W celu rejestracji prosimy dzwonić pod numer telefonu: 85 744 53 50.