6 lutego 2019 roku o godz. 9:00 rozpoczyna się w Poradni Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - część II "Rodzeństwo bez rywalizacji" przeznaczona dla osób które ukończyły część I.

Bloki tematyczne:

  • Rodzeństwo (wspomnienia z dzieciństwa).
  • Zazdrość i rywalizacja.
  • Porównywanie.
  • Równość, sprawiedliwość, odmierzanie, dzielenie się.
  • Dzieci grają rolę.
  • Dzieci kłócą się i biją.
  • Pogodzić się z przeszłością.

Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu i przewidywany czas jednego spotkania około 3 godzin.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sali nr 17 (I piętro).

Rodzice, którzy chcą uczestniczyć w warsztatach, a nie złożyli jeszcze zgłoszenia, powinni kontaktować się z Punktem Obsługi Klienta w naszej Poradni czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 11:00 i 13:00 - 16:00. 

Gorąco zachęcamy do udziału w zajęciach.

4 lutego 2019 roku o godz. 9:00 rozpoczynają się w Poradni warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze w ramach "Szkoły dla Rodziców".

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do sali nr 17 (I piętro).

Rodzice, którzy chcą uczestniczyć w warsztatach, a nie złożyli jeszcze zgłoszenia, powinni kontaktować się z Punktem Obsługi Klienta w naszej Poradni czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 11:00 i 13:00 - 16:00. 

Gorąco zachęcamy do udziału w zajęciach.

 

 

Radosnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia,

a w nadchodzącym roku realizacji marzeń osobistych i zawodowych

życzy Dyrekcja i pracownicy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

 

 

Drukuj PDF

Podsumowanie przesiewowych badań logopedycznych

w roku szkolnym 2018/2019

 

             Zakończono badania na terenie przedszkoli i szkół, które miały na celu wstępne rozpoznanie potrzeb logopedycznych. Zbadano 1840 dzieci w wieku 4 – 7 lat.

Wyniki badań wskazują, że ilość osób z zaburzeniami rozwoju mowy utrzymuje się na wysokim poziomie.

Największą grupę zaburzeń stanowią wady wymowy:

- sygmatyzm - nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych trzech szeregów: „ś, ź, ć, dź”, „s, z, c, dz”, „sz, ż, cz, dż”,

- rotacyzm - wadliwa realizacja głoski „r”,

- kappacyzm i gammacyzm – niepoprawna wymowa głosek „k” i „g”

- lambdacyzm – nieprawidłowa wymowa głoski „l”

- wymowa bezdźwięczna - wymawianie spółgłosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny.

Oprócz wad artykulacyjnych w badanej populacji odnotowano występowanie opóźnionego rozwoju mowy i niepłynności mówienia.

 

Dzieci, u których stwierdzono w trakcie badań przesiewowych nieprawidłowości w mowie są zapraszane wraz z rodzicami do Poradni w celu wykonania pogłębionej diagnozy logopedycznej. W zależności od wyników badania proponowane są różne formy pomocy – konsultacje, porady i terapia logopedyczna.

9 listopada 2018 roku odbyło się szkolenie pracowników Poradni, które przeprowadziła mgr Anna Gawryluk – doradca metodyczny szkolnictwa specjalnego i integracyjnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z aktualną podstawą kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowaną i znaczną.

Rodziców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji wychowawczych prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztatach w ramach "Szkoły dla Rodziców"*.

Zajęcia będą prowadzone na terenie naszej Poradni w dwóch grupach:

  • porannej - godz. 9-12 oraz
  • popołudniowej - godziny do uzgodnienia.

Zgłoszenia należy wypełnić i pozostawić w Punkcie Obsługi Klienta pok.12 w godz. 8.00-11.00 lub 13.00-16.00

* Cykl warsztatów przewiduje 10 spotkań - 1 raz w tygodniu.

Od września do listopada 2018 roku pracownicy poradni przeprowadzają na terenie podległych placówek rozpoznanie potrzeb logopedycznych i badania prognostyczne mające na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

Wizyty realizowane są po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania przez dyrekcję placówki.

PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
POKÓJ NR 12
w godzinach:
8:00 - 11:00
oraz
13:00-16:00

Szanowni Państwo, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA Klanza Oddział Białostocki mgr Anna Tuszyńska, uprzejmie informuje, że trwa rekrutacja do kolejnej grupy terapeutycznej w ramach Placówki Intensywnej Opieki Terapeutycznej dzieci i młodzieży - mieszkańców miasta Białegostoku. W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z ofertą w/w placówki. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona, a rozpoczęcie zajęć zaplanowano na wrzesień. Więcej informacji w dokumencie poniżej:
Placówka Intensywnej Opieki Terapeutycznej "Na ratunek outsiderom"
Szanowni Państwo, w piątek, 24 sierpnia br. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wspólnie z Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edytą Bielak–Jomaa zaprezentowała poradnik dotyczący ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.
Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował praktyczny poradnik dotyczący przetwarzania danych osobowych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.
Materiały do pobrania ze strony MEN pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ochrona-danych-osobowych-w-szkole-poradnik-uodo-i-men.html