Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na apel Ministerstwa Edukacji i Nauki o podjęcie działań przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w zakresie zapewnienia dzieciom i młodzieży wsparcia w okresie ferii zimowych, uruchamiamy  specjalną infolinię pod numerem telefonu 730 071 801, która będzie w okresie najbliższych dwóch tygodni obsługiwana przez specjalistów naszej Poradni. Prosimy o przekazanie tej informacji zainteresowanym uczniom i rodzicom z Państwa placówek.

Dyżury telefoniczne będą się odbywały codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 pod nr telefonu 730 071 801.

Przypominamy, że pomoc świadczona dzieciom i młodzieży z rejonu działania naszej poradni odbywa się niezmiennie - z zachowaniem reżimu sanitarnego - przez cały rok szkolny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profilu w mediach społecznościowych.

Dnia 12 października 2020 roku na terenie Poradni odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Obszar dyskusji obejmował „Wykorzystywanie narządu wzroku podczas terapii logopedycznej”. Warsztaty prowadziła pani mgr Lucyna Snarska – pedagog specjalny, terapeuta widzenia z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku. Prelegentka przybliżyła uczestnikom tematykę terapii widzenia, czyli zwiększania skuteczności wykorzystywania widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Przedstawiła metody usprawniania narządu wzroku, a także praktyczne sposoby na odpoczynek i relaksację wzroku. Prowadząca podkreśliła istotną rolę wzroku w rozwoju poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

Koordynatorzy:
Barbara Radłowska
Joanna Stachurska

W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.

Zgodnie z ustaleniami przyjętymi na zebraniu przedstawicieli PKZP w dniu 8 marca 2012 roku udostępniam Państwu Statut Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku oraz Tabelę maksymalnych kwot pożyczki.

Statut PKZP
Tabela maksymalnych kwot pożyczki

Dnia 28 czerwca 2011 roku o godz. 9:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku odbyło się spotkanie z dyrektorami przedszkoli. Spotkanie poświęcone było współpracy placówek (rejon) z Poradnią w oparciu o nowe prawo oświatowe. Spotkanie rozpoczął Dyrektor Poradni mgr Jarosław Czeropski, a następnie uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień Pani mgr Aliny Papasz (Wiecedyrektor Poradni) oraz koordynatora działu przedszkolnego w Poradni - Pani mgr Joanny Kardasz.

Dziękujemy za liczne przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.