PRZYJMOWANIE I WYDAWANIE DOKUMENTÓW
POKÓJ NR 12
w godzinach:
8:00 - 11:00
oraz
13:00-16:00