1 października 2019 roku na terenie naszej Poradni odbyło się inauguracyjne spotkanie sieci logopedów. Ustalony został harmonogram i tematyka spotkań w bieżącym roku szkolnym:

  1. 01.10.2019 r. Narzędzia diagnostyczne w pracy logopedy (KOLD, KOJD-Afa, TRJ).
  2. 19.11.2019 r. Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia.
  3. 14.01.2020 r. Specyfika pracy logopedycznej z dzieckiem niedosłyszącym.
  4. 10.03.2020 r. Wykorzystywanie narządu wzroku podczas zajęć logopedycznych.
  5. 19.05.2020 r. Bruksizm – przyczyny, objawy i metody terapii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział. Zapraszamy na kolejne spotkania.

Koordynatorzy: Barbara Radłowska, Joanna Stachurska