Szanowni Państwo. W związku z powrotem poradni do funkcjonowania stacjonarnego od 25 maja 2020 r. informujemy, iż wszystkie wizyty w naszej placówce są wyznaczane w trybie reżimu sanitarnego. W celu ograniczenia liczby osób znajdujących się jednocześnie w budynku i zapewnienia tym samym bezpieczeństwa zdrowotnego naszych klientów i pracowników zmuszeni jesteśmy do stosowanego planowania badań i terapii. Prosimy o kontakt telefoniczny i mailowy - podobnie w sposób elektroniczny, pocztą tradycyjną bądź bezpośrednio do skrzynki podawczej przyjmujemy wszystkie dokumenty związane z pomocą pośrednią. Przed zaplanowaną wizytą prosimy zapoznać się z przygotowanymi

"Wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku".