Drukuj PDF

Dział zawodowy


Diagnozowanie dzieci i młodzieży

 • z trudnościami dydaktycznymi
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z trudnościami wychowawczymi
 • z problemami emocjonalnymi
 • z wadami wymowy
 • z wadami wzroku
 • z wadami słuchu
 • z autyzmem
 • z grup dyspanseryjnych
 • pod kątem wyboru kierunku dalszego kształcenia się i wyboru zawodu

Poradnictwo, orientacja i doradztwo zawodowe

 • porady młodzieży, rodzicom i nauczycielom (w ramach indywidualnych spotkań na terenie Poradni albo w czasie dyżurów na terenie Szkoły)
 • prelekcje w klasach - przygotowujące do decyzji wyboru szkół ponadgimnazjalnych
 • indywidualne porady po przeprowadzonych prelekcjach
 • zajęcia warsztatowe dla grup młodzieży chętnej do dalszej pracy nad wyborem szkół

Poradnictwo wychowawcze dla rodziców

 • prelekcje
 • grupy wsparcia
 • szkolenia tematyczne dla zainteresowanych grup

Edukacja nauczycieli

 • szkolenia rady pedagogicznej w formie wykładów lub warsztatów tematycznych