Międzynarodowy Dzień Rodzin to święto obchodzone 15 maja, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, 20 września 1993 roku.

Celem obchodów jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat funkcjonowania rodziny i jej problemów.

Auguste Comte sformułował prostą definicję rodziny, która określa rodzinę jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo.

Podejście systemowe zakłada, że rodzina jest systemem, w którym poszczególni członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach i wzajemnie na siebie oddziałują. Problemy jednego z domowników wpływają na cały system rodzinny, ale i system rodzinny wpływa na każdą osobę w rodzinie.

W rodzinie ważna jest dobra komunikacja, domownicy są uważni na to, co mówią do siebie; mówią o tym, co widzą i przeżywają w rodzinie, słuchają siebie nawzajem. Starają się rozumieć motywy swojego zachowania i działania innych. Ważne jest adekwatnie rozpoznawanie i respektowanie własnych i cudzych granic w kontakcie. Granice to swoiste wewnętrzne bariery, dzięki którym kształtujemy nasze relacje z innymi ludźmi. Np. decydujemy o tym, na co pozwalamy innym w kontakcie z nami, a co uznajemy za niedopuszczalne, na co nie chcemy się godzić (np. na zbyt bliski kontakt fizyczny, na używanie pewnych sformułowań itp.). Granice te powstrzymują również nas przed naruszaniem „przestrzeni psychicznej” innych osób. Jeżeli inni nie przekraczają naszych granic, zazwyczaj czujemy się w ich obecności bezpiecznie. Atmosfera w rodzinie zależy od życzliwości i wzajemnego szacunku dla potrzeb innych osób. Świadomość i wiedza dorosłych domowników, jak to, co przeżyli i „wynieśli” ze swoich rodzin pochodzenia, jest bardzo ważna ponieważ, wpływa na to, kim są teraz, jak się zachowują i czują. Bycie wystarczająco dobrym rodzicem, nie idealnym wystarczy.

Skutecznie funkcjonująca rodzina to też wyzwanie i zadanie. Musi przystosować się do zmiennych potrzeb i żądań innych członków, zmieniających się oczekiwań krewnych, społeczności lokalnej i społeczeństwa. Dostosowuje się do zmian i zapewnia jednocześnie ciągłość. Zmiany wynikają z etapu rozwoju małżeństwa/partnerstwa, dojrzewania, dorastania dzieci itp.; bywają też takie niezaplanowane i nieoczekiwane. Skutecznie funkcjonująca rodzina zachęca członków do realizacji indywidualnego potencjału, pozwalając im na swobodne badanie i poznawanie samych siebie, udziela ochrony, daje bezpieczeństwo; posiada też własne style i strategie radzenia sobie ze stresem zewnętrznym i wewnętrznym.

W dniu tak pięknego święta: Międzynarodowego Dnia Rodzin dbajmy o siebie nawzajem, w sposób szczególny w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, który zmienił nasze życie. Pamiętajmy o rodzinach pochodzenia, dbajmy o rodziny, w których żyjemy, które budujemy i kształtujemy każdego dnia. Bądźmy obecni i uważni na siebie.

Zauważać i reagować, kiedy obok ciebie, za jakimiś drzwiami mieszka może ktoś, kto potrzebuje pomocy, jest krzywdzony. Czas pandemii, to też czas w którym niestety nasiliła się przemoc domowa, szczególnie bezradne wobec niej są dzieci. Możesz pomóc tym, którzy nie mogą sami szukać pomocy.

"Za drzwiami" - kampania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to apel do nas wszystkich: --> link