"PARAsole" - zapraszamy na kolejne edycje!

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia na nasze WARSZTATY dla RODZICÓW „PARAsole”. Prosimy o cierpliwość, o nikim nie zapomnimy :-)

Warsztaty są pomocne w budowaniu relacji z małym dzieckiem
i komunikacji chroniącej dziecko przed kryzysami emocjonalnymi.
Adresowane są do Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.
Proponujemy Państwu kolejne edycje. Prowadzimy zapisy (listy rezerwowe) na:
- edycję wakacyjną na przełomie lipca i sierpnia 2024
(4 spotkania w poniedziałki w godz. 16.30-18.00),
tj. 22 lipca, 29 lipca, 5 sierpnia, 12 sierpnia 2024;
- edycję powakacyjną na przełomie września i października 2024
(4 spotkania we wtorki w godz. 16.30-18.00),
tj. 17 września, 24 września, 1 października, 8 października 2024.

Przypominamy, że Warsztaty „PARAsole” są bezpłatne i odbywają się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1, przy ul. Piotrkowskiej 2.
Zapraszamy do kontaktu z nami: rjanowicz@poradnia.bialystok.pl
pedagog specjalny: Renata Janowicz
neurologopeda: Joanna Stachurska
Trening Umiejętności Społecznych

UWAGA!!! NABÓR ZAKOŃCZONY!
Mając na uwadze aktualne potrzeby dzieci i młodzieży finalizujemy nabór do nowej grupy warsztatowej! Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane tym razem do dzieci w przedziale wieku 6-7 lat. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę w godz. od 16:00 do 17:00 - począwszy od 8 maja 2024 roku, do końca czerwca 2024 r. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o możliwie szybką finalizację zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail naszej Poradni: ppp1@um.bialystok.pl.
O zakwalifikowaniu się na zajęcia zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie.

Przyjmujemy dzieci (nieobjęte pomocą w ramach kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju) z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku , zgodnie z uchwałą Nr LI/728/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok --> Treść uchwały


"PARAsole" - Zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy RODZICÓW na warsztaty pomocne w budowaniu relacji z małym dzieckiem
i komunikacji chroniącej dziecko przed kryzysami emocjonalnymi.
Warsztaty adresowane są do Rodziców dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym.

Będzie to cykl 4 spotkań realizowanych w naszej poradni, raz w tygodniu w poniedziałki w godzinach: 16:30 - 18:00

Terminy:
13 maja 2024 r.
20 maja 2024 r.
27 maja 2024 r.
3 czerwca 2024 r.

Wspólnie pomyślimy, porozmawiamy i popracujemy nad tym, jak wyposażyć dziecko w zasoby, które ułatwią mu radzenie sobie z codziennymi wyzwaniami.
Nasze dzieci idą przecież w świat z plecakiem takich kompetencji, jakie zbudujemy w nich we wczesnym dzieciństwie.
Droga jest długa, a spotkania tylko cztery... więc warto!

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
rjanowicz@poradnia.bialystok.pl

Do udziału serdecznie zapraszają:
pedagog specjalny: Renata Janowicz
neurologopeda: Joanna Stachurska
Trening Zastępowania Agresji (TZA – ART)

UWAGA! OFERTA LAST MINUTE!
RUSZA NABÓR DO NOWEJ GRUPY WARSZTATOWEJ!
Trening Zastępowania Agresji (TZA – ART)
Mając na uwadze aktualne potrzeby uczniów, ogłaszamy nabór do nowej grupy warsztatowej!

 • Dla kogo? - uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;
 • Jaka grupa? - kameralna, max. do 12 uczestników;
 • Co to? - warsztaty, na których będę ćwiczył nowe umiejętności dot. m.in. Jak radzić sobie ze stresem, czy kontrolować swoje emocje (np. złość);
 • Kiedy? - PONIEDZIAŁEK, w godz. 16:00-17:30 lub/i CZWARTEK 12:30-14:00.
 • Dokładniej? - spotkania zaplanowane są w terminiach:
  od 06.05.2024r. do 17.06.2024r. (grupa "PONIEDZIAŁKOWA");
  od 09.05.2024r. do 20.06.2024r. (grupa "CZWARTKOWA");
 • Gdzie? - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, (sala nr 17);
 • Kto prowadzi? - psycholog i pedagog z PPP1;
 • Ile to kosztuje? - 0 zł (zajęcia są bezpłatne).
 • Po co mi to? :)
  – poznam (może?) jakieś fajne, nowe osoby o podobnych trudnościach, jak moje;
  – porzucę wirtualną rzeczywistość na rzecz realu ;)
  – będę odważniejsza/y i pewniejsza/y siebie;
  – nauczę się radzić sobie ze stresem i kontrolować swoje emocje, itd.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e – mail: aczembrowska@poradnia.bialystok.pl wraz z wypełnionym czytelnie zgłoszeniem (poniżej) oraz WSKAZANIEM TERMINU, na który zapisują Państwo swoje dziecko ("PONIEDZIAŁKOWA" lub "CZWARTKOWA").
Po zakończeniu rekrutacji, odezwiemy się do wybranych osób w celu potwierdzenia uczestnictwa.
Szkoła dla Rodziców - Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym z rejonu działania naszej Poradni, na I spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 17 kwietnia 2024 roku, godzina 8.30 w sali 17 w naszej Poradni, ul. Piotrkowska 2.
W trakcie 10 warsztatów psychoedukacyjnych rodzic/opiekun rozwija swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze oparte na dialogu z drugim człowiekiem, którego podstawą jest szacunek, akceptacja, zrozumienie po obu stronach.
Czas trwania: 10 tygodni, spotkania 1 raz w tygodniu (środa godz. 8:30-11:30)
Liczebność grupy: max. 20 osób (pozostały ostatnie wolne miejsca!)
Należy przesłać SKAN lub zdjęcie zgłoszenia na adres – ppp1@um.bialystok.pl, z dopiskiem w tytule maila „Szkoła dla Rodziców”
UWAGA!!! Zgłoszenie jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach.


Trening Umiejętności Społecznych

Informujemy, iż ze względu na wyczerpanie się miejsc, nabór został zakończony z dniem 08.02.2024 r.!

Mając na uwadze aktualne potrzeby dzieci i młodzieży finalizujemy nabór do nowej grupy warsztatowej! Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane tym razem do dzieci w przedziale wieku 5-6 lat. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godz. 15:00 - począwszy od 28 lutego 2024 roku. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o możliwie szybką finalizację zgłoszeń - zwłaszcza od osób, które wstępnie zostały już zakwalifikowane na zajęcia.

Przyjmujemy dzieci (nieobjęte pomocą w ramach kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju) z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku , zgodnie z uchwałą Nr LI/728/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok --> Treść uchwały


Szkoła dla Rodziców - Zapraszamy!

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci ze szkół podstawowych na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 6 lutego 2024 roku, godzina 16.30 w sali 17 w naszej Poradni.
W trakcie 10 warsztatów psychoedukacyjnych rodzic/opiekun rozwija swoje kompetencje i umiejętności wychowawcze oparte na dialogu z drugim człowiekiem, którego podstawą jest szacunek, akceptacja, zrozumienie po obu stronach.
Czas trwania: ok. 30 godzin, 10 spotkań po ok. 3 godziny – 1 raz w tygodniu, od godz. 16.30
Liczebność grupy: max.20 osób.
Należy przesłać SKAN lub zdjęcie zgłoszenia na adres - aczembrowska@poradnia.bialystok.pl
UWAGA!!! Zgłoszenie jest jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach.


"A-TO-MY"

Projekt poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w białostockim systemie edukacji


Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku wraz z Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku oraz Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku w roku szkolnym 2023/2024 realizują projekt, którego celem jest profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Projekt adresowany jest do społeczności szkolnej : uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych w Białymstoku oraz pedagogów/psychologów, nauczycieli.

Cele i założenia projektu:

 • integracja i zaangażowanie społeczności szkolnej w działania prozdrowotne,
 • zaangażowanie uczniów w budowanie wspólnoty i wzmocnienie ich roli i wpływu,
 • wzbogacenie wiedzy w obszarach dotyczących zdrowia psychicznego,
 • rozwijanie zasobów dzieci i młodzieży, które pozwolą uczniom troszczyć się o siebie,
 • uwrażliwienie młodych ludzi na siebie nawzajem,
 • kształtowanie i rozwijanie poczucia sprawczości,
 • zwiększanie świadomości własnego potencjału i możliwości uzyskania wsparcia w najbliższym otoczeniu, społeczności, instytucjach,
 • usprawnianie procesu komunikacji interpersonalnej w środowisku szkolnym,
 • uświadomienie dzieciom i młodzieży, że problemy psychiczne nie są powodem do wstydu i stygmatyzacji, że zawsze mogą prosić o wsparcie innych,
 • przekazanie listy miejsc, instytucji pomocowych do których można zgłosić się w sytuacjach trudnych.

Część warsztatowa realizowana jest na terenie Poradni Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku w trzech blokach tematycznych:
1. "Ja wobec siebie - wyzwania i jak radzić sobie z poczuciem bezsensu, depresją" (pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku),
2. "Ja wobec innych - wyzwania i jak radzić sobie z lękiem, przemocą otoczenia" (pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku),
3. "Ja w otoczeniu - Moja skrzynka z narzędziami do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach" (pracownicy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku).

Trening Umiejętności Społecznych - Zapraszamy!

Mając na uwadze aktualne potrzeby dzieci i młodzieży finalizujemy nabór do nowej grupy warsztatowej! Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia skierowane do dzieci w przedziale wieku 7-9 lat. Zajęcia odbywać się będą w każdą środę o godz. 15:00 - począwszy od 11 października 2023 roku. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego prosimy o możliwie szybką finalizację zgłoszeń - zwłaszcza od osób, które wstępnie zostały już zakwalifikowane na zajęcia.

Przyjmujemy dzieci z rejonu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku, zgodnie z uchwałą Nr LI/728/22 Rady Miasta Białystok z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok --> Treść uchwały


Sobotnie rozmowy z rodzicami

W ramach otwartego dnia zapraszamy na:
1. Konsultacje indywidualne dla rodzica/rodziców - propozycja spotkań indywidualnych nt. bieżących trudności/ spraw, kwestii rodzicielskich, ukierunkowanie dalszej ewentualnej pomocy.
2. Zajęcia grupowe dla dzieci - zajęcia plastyczne, zabawa z chustą, zabawy integracyjne, zabawa w nazywanie uczuć, rozpoznawanie ich w ciele.
Dla uczestników przewidziane owoce, woda i cukierki.

Ласкаво запрошуємо на «Суботні розмови з батьками», які відбудуться 13 травня 2023 року з 10:00 до 14:00 години в Центрі підтримки сім'ї Асоціації КЛАНЗА на вул. Клееберга 8 в Білостоці. В рамках дня відкритих дверей запрошуємо на:
1. Індивідуальні консультації для одного з батьків/батьків - пропозиція індивідуальних зустрічей щодо поточних труднощів/питань, питання виховання, напрямок подальшої можливої допомоги.
2. Групові заняття для дітей - заняття образотворчим мистецтвом, гра з хусткою, інтеграційні ігри, гра в називання почуттів та розпізнавання їх тілом.
Для учасників передбачено фрукти, воду та солодощі.

„Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)”
„За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)”


Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Oddział Podlaski serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.
Konsultacje odbędą się w dniach 6, 8 i 16 marca 2023 roku w godzinach: 16:00-17:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku przy u. Piotrkowskiej 2.
Logopedzi udzielający konsultacji: mgr Iwona Korżyńska-Czerech, mgr Jolanta Rynkowska, mgr Jolanta Zakrzewska, mgr Iwona Krejpcio, mgr Katarzyna Regulska.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się uprzednio telefonicznie
pod nr tel 85 744 53 50.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

10 września obchodziliśmy Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom.
W Polsce w ciągu roku więcej ludzi popełnia samobójstwo, niż ginie w wypadkach samochodowych.

Gdzie szukać pomocy?

116 123 ogólnopolska poradnia telefoniczna dla osób przeżywających kryzys emocjonalny

22 484 88 01 antydepresyjny telefon zaufania ITAKA

116 111 telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

116 123 telefon zaufania dla osób dorosłych

800 100 100 telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

SZUKAJ POMOCY W TRUDNYCH CHWILACH !!!


Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka

Dnia 21 czerwca 2022 r. odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Tematem spotkania było stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka, z położeniem nacisku na współpracę z rodzicami.

Kluczową rolę w rozwijaniu mowy małego dziecka odgrywa najbliższe otoczenie. Praca logopedy powinna zatem skupić się także na instruowaniu rodzica, jak może pracować z własnym dzieckiem, wykorzystując codzienne wspólne chwile.

Jak zatem rodzic powinien wspierać rozwój mowy swojego dziecka?

Przede wszystkim dając mu swój czas i wspierając w poznawaniu świata poprzez różne sfery rozwojowe. Trzeba pamiętać, że komunikacja rozwija się w bezpośrednim kontakcie z drugim człowiekiem, podczas rozmów dziecka z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, rówieśnikami.

Podczas spotkania omówione zostały zalecenia dla rodziców dziecka z opóźnionym rozwojem mowy (1):

 • Po pierwsze – bliskość. Kochamy się, a zatem przytulamy, całujemy, staramy się być wyrozumiali, cierpliwi i wspierający. Szanujemy siebie, swój czas, cieszymy się sobą, nagradzamy i chwalimy swoje zachowania.
 • Mamy stały plan dnia. Dbamy o wspólne rytuały.
 • Wiemy, że jedzenie jest bazą do mówienia. W miarę możliwości staramy się wspólnie jadać posiłki. Dostosowujemy pokarm do możliwości dziecka, ale pamiętamy o pozytywnym wpływie gryzienia i żucia twardych pokarmów na rozwój mięśni i kości dziecka.
 • Jedzenie jest przyjemnością, a nie przymusem. Decydujemy, co będziemy jeść, ale dziecko decyduje, czy będzie jadło i ile zje.
 • Pijemy z otwartego kubka, nie z kubka „niekapka”, butelki, bidonu z „dzióbkiem”.
 • Obserwujemy, czy dziecko oddycha nosem, czy ustami. Dbamy o to, aby miało drożny nos. Domykamy uchyloną buzię.
 • Dbamy o dużą motorykę, czyli o sprawność ruchową. Duża motoryka wpływa na mowę, zatem jak najwięcej biegamy, skaczemy, bawimy się na placu zabaw, turlamy, wspinamy, uczymy jeździć na rowerku, hulajnodze, gramy w piłkę itp.
 • Nie zapominamy także o motoryce małej: ugniatamy, wycinamy, kolorujemy, bazgrzemy, wycinamy, przyczepiamy, odczepiamy, nawlekamy, odkręcamy, wyciągamy – robimy wszystko, co angażuje do pracy małe rączki.
 • Kontrolujemy słuch dziecka. Warto sprawdzić słuch, zwłaszcza jeśli przytrafi się zapalenie ucha lub przewlekły katar.
 • Czytamy książeczki, opowiadamy opowiadania, słuchamy bajek. Ale też – jeszcze częściej – recytujemy wierszyki, wyliczanki, śpiewamy proste piosenki, zwłaszcza ilustrowane gestami.
 • Do dziecka mówimy czule, ale wyraźnie i prostym językiem. Nie przekręcamy słów, nie używamy wyrażeń, które nie istnieją w języku polskim.
 • Bawimy się mową. Mówimy raz głośniej, raz ciszej, zmieniamy intonację. Nie mówimy przesadnie powoli, ale też nie za szybko.
 • Mówiąc, pamiętamy o kontakcie wzrokowym z dzieckiem. Jeśli trzeba, kucamy, siadamy – tak, aby mówić do dziecka z jego poziomu.
 • Mowa to komunikacja, mowa to rozmowa. Staramy się poczekać, dać dziecku czas na reakcję, odpowiedź. Dużo opowiadamy, komentujemy, mniej pytamy, nie używamy co chwilę słowa „powtórz”, „powiedz”. W miarę możliwości stosujemy zasadę naprzemienności – ja mówię do ciebie, ty mówisz do mnie. Słuchamy się wzajemnie.
 • Zabieramy tablet, smartfon. Na takie urządzenia jeszcze przyjdzie pora.
 • Cmokamy, parskamy, chuchamy, dmuchamy, robimy minki, naśladujemy emocje, pijemy gęste płyny przez zakręcone rurki.
 • Masujemy rączki, stópki, całe ciało. Bawimy się w zabawy paluszkowe.
 • Bawimy się w zabawy tematyczne – w sklep, fryzjera, lekarza, przedszkole. Staramy się w zabawach o zachowanie zasady naprzemienności.
 • Spędzamy czas z innymi dziećmi.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom spotkania za aktywny udział, a ponieważ zbliżają się wakacje i czas urlopów życzymy wszystkim logopedom słońca, pogody ducha i dobrego wypoczynku.

Przypisy:
(1) FORUM LOGOPEDY 2021, Nr 41; art. Malwina Wilczyńska „ Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w drugim roku życia – współpraca z rodzicami”.


Trening Pewności Siebie - Zapraszamy!

Mając na uwadze aktualne potrzeby dzieci i młodzieży ogłaszamy nabór do nowej grupy warsztatowej! Trening Pewności Siebie to zajęcia skierowane w szczególności do uczniów, którzy doświadczyli przemocy rówieśniczej (bullying-u) lub mają kłopoty w kontaktach koleżeńskich (są nieśmiali, wycofani). Oferta kierowana jest do uczniów klas IV i V szkół podstawowych, kameralne grupy max. 8 uczestników. Zajęcia odbędą się w terminach 15 i 22 czerwca (środa) w godz. 9-12 w naszej Poradni (sala nr 17). Więcej informacji w załącznikach.Terapia logopedyczna dziecka z ASD

Dnia 28.04.2022 r. odbyło się kolejne spotkanie Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów poświęcone terapii logopedycznej dziecka z ASD (ang. autisum spectrum disorders).
Omówione zostały przyczyny oraz objawy autyzmu. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są sposoby postępowania terapeutycznego, jak odpowiednio dobrać cele, utworzyć zindywidualizowany plan terapii i umiejętnie wejść w relację z dzieckiem. Aby lepiej zrozumieć istotę omawianego zaburzenia przekazywane treści poparte były filmami instruktażowymi.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy na ostatnie już spotkanie w tym roku szkolnym, które zaplanowano na czerwiec 2022 r.

Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki

21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, ale także Światowy Dzień Kolorowej Skarpetki, czyli od 2005 roku święto ludzi z Zespołem Downa.

Pomysłodawcą był Stylianos E. Antonarakis – genetyk z uniwersytetu w Genewie. Wybór tego dnia to nie przypadek. To dzień narodzin świata przyrody po zimie, ale też symbol istoty zaburzenia. Osoby z zespołem Downa charakteryzuje dodatkowy trzeci chromosom w 21 parze naszego zapisu genetycznego DNA. Aktualnie dzięki badaniom prenatalnym zespół Downa jest diagnozowany już w czasie ciąży. Dodatkowy chromosom objawia się zespołem wad wrodzonych, z których większość (bo aż 79%) to wady małe. Zespół Downa jest zazwyczaj identyfikowany przy urodzeniu, na co pozwala obecność cech fizycznych, tj.: niskie napięcie mięśniowe, lekko spłaszczony profil twarzy i mongoloidalne ustawienie skośnych, wąskich szpar powiekowych, a także poprzeczna linia tzw. _małpia bruzda _na wewnętrznej części dłoni. Z reguły u noworodków występuje wiotkość mięśni spowodowana słabym napięciem, co wpływa na tendencję do otwierania ust i wysuwania języka. Charakterystyczna jest także zwiększona ruchomość kończyn w stawach. Waga i wzrost są przeciętne przy urodzeniu, a w okresie dojrzewania często pojawia się nadwaga. Ostatecznie są to osoby o niższym wzroście niż średnia w populacji. Stałymi cechami Zespołu Downa jest niepełnosprawność intelektualna oraz pierwotny niedobór odporności.

Symbolem święta stały się kolorowe skarpetki i oznaczają „kocham Cię takim jakim jesteś”.

Z okazji tego dnia na całym świecie odbywają się spotkania, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa oraz propagowanie integracji.

Zapraszamy do śledzenia strony:


Anatomia dla logopedów

Dnia 24.02.2022 roku, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku, odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Szkolenie pt. „Anatomia dla logopedów” przeprowadziła dr Anna Zalewska – fizjoterapeuta, neurologopeda. Podczas warsztatów uczestnicy mieli możliwość pogłębienia wiedzy w zakresie anatomii mięśni twarzy oraz funkcji jakie pełnią poszczególne mięśnie. Szkolenie miało praktyczny charakter. Prowadząca przybliżyła logopedom techniki stymulacji mięśni omawianych podczas spotkania. Podkreśliła istotę doboru ćwiczeń do potrzeb i możliwości pacjenta oraz konieczność współpracy ze specjalistami pokrewnych dziedzin. Znajomość anatomii kompleksu ustno-twarzowego jest niezwykle istotna w pracy logopedy, stanowi podstawę pracy terapeutycznej z pacjentem.
Dziękujemy wszystkim logopedom uczestniczącym w szkoleniu za aktywny udział i zaangażowanie.

Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Oddział Podlaski serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.
Konsultacje odbędą się w dniach 9 i 17 marca 2022 roku w godzinach: 16:00-17:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku przy u. Piotrkowskiej 2.
Logopedzi udzielający konsultacji: mgr Jolanta Rynkowska, mgr Katarzyna Regulska.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się uprzednio telefonicznie
pod nr tel 85 744 53 50.

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

W dobie telewizji i mediów społecznościowych do dzieci w każdym wieku docierają te smutne i czasami przerażające informacje o sytuacji w Ukrainie. My jako rodzice i nauczyciele jesteśmy zobowiązani do tego, aby nie unikać tematu, a raczej uspokoić i spokojnie wytłumaczyć to co się blisko naszej granicy dzieje. Jak się do tego przygotować radzą blogerki z serwisu:

Mutyzm wybiórczy – studium przypadku

Dnia 20 stycznia 2022 roku odbyło się kolejne ze spotkań Sieci Współpracy Logopedów. Tym razem pochyliłyśmy się nad tematem mutyzmu wybiórczego. Od kilku lat budzi on coraz większe zainteresowanie specjalistów, ale też rodziców, którzy muszą sprostać trudom wychowawczym. Pokutuje wiele mitów na temat tego zaburzenia, nadal wiele osób uważa, że dziecko może wyrosnąć z niemówienia, jest ono odzwierciedleniem uporu, kolejną modą diagnostyczną lub pełni ono specjalną funkcję ukazującą poważne dysfunkcje rodzinne. Specjaliści spierają się, czy ze względu na lękowe podłoże zaburzenia, którego skutkiem jest wybiórcze niemówienie, jest to problem logopedyczny, czy jednak psychologiczny.

Na spotkaniu Sieci Współpracy, w oparciu o studium przypadku dziecka w wieku przedszkolnym ukazałyśmy, jakie są przyczyny, objawy oraz jak powinna wyglądać skuteczna terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym. Przedstawiłyśmy metody pracy opierające się na rzetelnych, empirycznie sprawdzonych technikach ze szczególnym uwzględnieniem metody małych kroków. Starałyśmy się odpowiedzieć na pytanie, kim powinien być i jakie cechy powinien mieć specjalista zajmujący się dzieckiem z mutyzmem wybiórczym.

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział, zapraszamy na kolejne spotkanie.

Wstęp do mediacji rówieśniczych

Szanowni Państwo, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Polskich Oddział Podlaski, zaprasza na udział w bezpłatnym:
1. Webinarium pt.: Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1 (4 godziny dydaktyczne)
Szkolenie adresowane jest do pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i zostanie zrealizowane za pomocą programu ZOOM. Terminy (do wyboru, liczba miejsc ograniczona):
- 28.02.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 25.04.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
- 09.05.2022 roku, w godzinach 8.30-11.45
Program:
- Podstawy prawne mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów oświatowych.
- Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów w oparciu o model mediacji klasycznej.
- Diagnoza konfliktu na rzecz możliwości prowadzenia mediacji w warunkach szkolnych (typy konfliktów).
- Wybrane aspekty procedury mediacyjnej: rozmowy indywidualne jako metoda interwencji.
- Zastosowanie mediacji w realnych konfliktach w szkole.

2. Szkolenie pt. Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 2 – Szkolne Kluby Mediatora (6 godzin dydaktycznych)
Szkolenie adresowane jest do uczestników pierwszej części webinarium: „Wstęp do mediacji rówieśniczych, część 1”, i odbędzie się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Białymstoku. Terminy (do wyboru, liczba miejsc ograniczona):
- 14.03.2022 roku, w godzinach 8.30-13.30
- 23.05.2022 roku, w godzinach 8.30-13.30
Program:
- Mediacja rówieśnicza jako metoda rozwiązywania konfliktów w szkole w oparciu o model mediacji klasycznej (procedura).
- Przygotowanie młodych mediatorów (przygotowanie programu szkolenia, zakres niezbędnych umiejętności).
- Szkolne Kluby Mediatora (zakres działania w szkole).

3. WARUNKI REKRUTACJI (webinarium i szkolenie):
- przewidywane grupy: do 10 osób;
- o przyjęciu na dany termin decyduje kolejność zgłoszeń;
- w pierwszej kolejności będą przyjmowane z osoby z placówek oświatowych z rejonu działania PPP nr 1 w Białymstoku.
Zgłoszenie należy przesłać na adres email: mszargiej@poradnia.bialystok.pl
Uczestnicy webinarium / szkolenia otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Komunikat w sprawie "Szkoły dla Rodziców" i TZA!

Uwaga! W związku z sytuacją epidemiczną w kraju oraz koniecznością podjęcia działań prewencyjnych związanych ze zmniejszeniem ryzyka zakażenia koronawirusem zapisy na zajęcia "Szkoły dla Rodziców" oraz Treningu Zastępowania Agresji zostają wstrzymane DO ODWOŁANIA!
O ewentualnym wznowieniu zapisów zostaną Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach.

Warsztat pracy logopedy

Dnia 30.09.2021 roku, na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, odbyło się spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia Logopedów. Szkolenie miało charakter praktyczny i dotyczyło złożonego zagadnienia jakim jest „Warsztat pracy logopedy”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatu za aktywny udział i zapraszamy na kolejne spotkania:

 • 18.11.2021r. - „Mutyzm wybiórczy studium przypadku”.
 • 17.02.2022r. – „Anatomia dla logopedów”.
 • 07.04.2022r. – „Terapia logopedyczna dziecka z ASD”.
 • 09.06.2022r. – „Stymulacja rozwoju mowy małego dziecka – współpraca z rodzicami.”

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Konsultacje          Porady          Rozmowa          Wsparcie
dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli

Nasi specjaliści:
mgr Grażyna Anczurowska - adres e-mail: ganczurowska@poradnia.bialystok.pl - psycholog, terapeuta pedagogiczny (dzieci 0 – 9. r. ż.)
mgr Mirosława Słowik - adres e-mail: mslowik@poradnia.bialystok.pl - psycholog (dzieci i młodzież 10. – 18. r. ż.; awans zawodowy nauczycieli)
mgr Aneta Czembrowska - adres e-mail: aczembrowska@poradnia.bialystok.pl - pedagog (dzieci i młodzież szkolna; trudności szkolne, TUS, TZA)
mgr Renata Janowicz - adres e-mail: rjanowicz@poradnia.bialystok.pl - pedagog specjalny/terapeuta SI
mgr Ewa Werda - adres e-mail: ewerda@poradnia.bialystok.pl - pedagog/terapeuta SI
mgr Sylwia Raciborska - adres e-mail: sraciborska@poradnia.bialystok.pl - pedagog/doradca zawodowy
mgr Jolanta Rynkowska - adres e-mail: jrynkowska@poradnia.bialystok.pl - neurologopeda

Zadania i cele:
1. Wstępna analiza i ocena zgłaszanego problemu.
2. Analiza przypadków dzieci i młodzieży (np. trudności szkolne, trudności szkolno-wychowawcze, trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne i zachowania, itp.)
3. Analiza dokumentów wydanych przez placówki oświatowe i medyczne (poradnie, gabinety lekarskie, zaświadczenia lekarskie, itp.)
4. Pomoc w ocenie prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka.
5. Analiza przypadku pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
6. Analiza przypadku pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej (dzieci do 9. r. ż.)
7. Pomoc nauczycielom w ocenie problemu dziecka.
8. Pomoc nauczycielom w uzyskaniu informacji dot. zdobywania stopni awansu zawodowego.
9. Doradztwo zawodowe młodzieży.
10. Wskazanie placówek na terenie miasta Białystok wspierających dziecko i rodzinę.
11. Pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.
12. Dostęp do druków i zgłoszeń.

 • Terminy: 3 razy w miesiącu PONIEDZIAŁEK/ŚRODA/CZWARTEK;
 • Godziny: 16:00 - 18:00;
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2;
 • Zgłoszenia: WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na e-mail do poszczególnych specjalistów (patrz powyżej).

Wykaz terminów spotkań:

PONIEDZIAŁEK

 • 11.10.2021 r.
 • 08.11.2021 r.
 • 13.12.2021 r.
 • 10.01.2022 r.
 • 07.02.2022 r.
 • 07.03.2022 r.
 • 11.04.2022 r.
 • 09.05.2022 r.
 • 13.06.2022 r.

ŚRODA

 • 13.10.2021 r.
 • 10.11.2021 r.
 • 15.12.2021 r.
 • 12.01.2022 r.
 • 09.02.2022 r.
 • 09.03.2022 r.
 • 13.04.2022 r.
 • 11.05.2022 r.
 • 15.06.2022 r.

CZWARTEK

 • 21.10.2021 r.
 • 04.11.2021 r.
 • 16.12.2021 r.
 • 13.01.2022 r.
 • 10.02.2022 r.
 • 10.03.2022 r.
 • 07.04.2022 r.
 • 12.05.2022 r.
 • 09.06.2022 r.

Wsparcie logopedyczne małego dziecka

Informujemy, że w bieżącym roku szkolnym na terenie naszej Poradni rozpoczyna działalność Specjalistyczny Zespół Wczesnej Profilaktyki i Wsparcia Logopedycznego Małego Dziecka. Świadczymy pomoc w zakresie konsultacji i diagnozy logopedycznej dziecka do 4 roku życia.
Dyżury specjalistów odbywać się będą cyklicznie - 2 x w miesiącu w godzinach 16:00-18:00 - począwszy od 11 października.
Zgłoszenia (do pobrania poniżej) należy przesłać drogą mailową, dostarczyć do skrzynki podawczej Poradni lub przesłać pocztą tradycyjną.
Na spotkania kwalifikujemy dzieci z rejonu działania Poradni według kolejności zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy rodziców razem z dziećmi.


NABÓR DO NOWEJ GRUPY WARSZTATOWEJ! "SPOTKAJMY SIĘ W REALU"

Mając na uwadze aktualne potrzeby młodzieży, powracającej do szkół po ponad rocznym okresie nauki zdalnej wywołanej przez pandemię COVID – 19, ogłaszamy nabór do nowej grupy warsztatowej!

 • Dla kogo? - uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych;
 • Jaka grupa? - kameralna, max. do 8 uczestników;
 • Co to? - warsztaty (z elementami treningu pewności siebie);
 • Kiedy? - WTOREK, w godz. 14:00-15:30;
 • Dokładniej? - 3 spotkania (I - 05.10.2021 r., II - 12.10.2021 r., III - 19.10.2021 r.);
 • Gdzie? - sala nr 17, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 Białymstoku, ul. Piotrkowska 2, Białystok.
 • Po co mi to? :)
  – pokonam lęk przed powtórnym zajęciem szkolnych ław;
  – porzucę wirtualną rzeczywistość na rzecz realu;
  – poznam (może?) jakieś fajne, nowe osoby o podobnych trudnościach, jak moje;
  – będę odważniejszy i pewniejszy siebie.
 • Kto prowadzi? - psycholog i pedagog z PPP1;
 • Bezpieczeństwo? - zgodnie z aktualnymi wytycznymi.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres e – mail: dkwasniewska@poradnia.bialystok.pl wraz z wypełnionym czytelnie zgłoszeniem (poniżej).
Po zakończeniu rekrutacji, odezwiemy się do wybranych osób.


Kampania społeczna: Życie warte jest rozmowy

Zainicjowana z okazji obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day) 10 września 2018 roku przez Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii, przy współpracy z samorządem doktorantów Wydziału "Artes Liberales" UW. Głównym celem kampanii jest promowanie wrażliwości i otwartości na rozmowę z osobami w kryzysie psychicznym, które często nie mają możliwości opowiedzenia o swoich przeżyciach i problemach z jakimi się zmagają. Projekt został stworzony z myślą o podniesieniu świadomości społecznej dotyczącej zjawiska jakim jest samobójstwo oraz upowszechnieniu możliwych sposobów prewencji i profilaktyki.


Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

Przekazujemy do wiadomości i zachęcamy do ewentualnego korzystania z aktualnej bazy teleadresowej instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie przygotowanej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Polityki Społecznej.

Wolontariat Koleżeński

Wolontariat koleżeński Mary i Max to nowatorski Projekt, którego celem jest umożliwienie osobom z autyzmem i zespołem Aspergera nawiązanie nowych, satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Na podstawie informacji uzyskanych z formularza internetowego oraz indywidualnych rozmów staramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary, biorąc pod uwagę ich miejsce zamieszkania, wspólne zainteresowania, a także wiek i płeć. Projekt polega na regularnych spotkaniach tak dobranych osób przez okres około 8 miesięcy. Początkowo odbywają się one w domu uczestnika, a w późniejszym okresie mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kina, na basen czy koncert. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w Projekcie. Zarówno wolontariusze, jak i uczestnicy i ich rodziny mogą liczyć na wsparcie podczas całego czasu trwania Projektu.


Warsztat - "Razem z moim dzieckiem"

Szanowni Państwo, Wasze dzieci wróciły do szkół po rocznej edukacji w trybie zdalnym. Wejście w rytm nauki stacjonarnej, bycie w grupie rówieśniczej jest źródłem stresu. Zapraszamy Państwa na trzygodzinny warsztat: ,,Razem z moim dzieckiem”.
Głównym celem jest doskonalenie strategii na bycie razem z dzieckiem w tej pandemicznej rzeczywistości. Będzie także przestrzeń na wymianę doświadczeń między uczestnikami. Proponowany termin spotkania - 16.06.2021 r. (środa) w godzinach 16.30 – 19.30, w Sali 17. Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 10 – 15 lat.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia na adres: sraciborska@poradnia.bialystok.pl, do dnia 14.06.2021 r.


Jak wspierać uczniów powracających do szkół?

12 maja 2021r. psycholog i pedagog z naszej Poradni uczestniczyli w konferencji online organizowanej przez MODM Białystok we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Temat przewodni spotkania dotyczył tego "Jak wspierać uczniów powracających do szkół"? Prelegenci zwracali szczególną uwagę na stan psychiczny i emocjonalny dzieci i młodzieży po prawie rocznym okresie nauki zdalnej. Rekomendowano powtórną integrację grup oraz pracę nad odbudowywaniem więzi rówieśniczych.
Poniżej znajdują się materiały z konferencji.
Zapraszamy do zapoznania się.


Światowy Dzień Walki z Anoreksją

6 maja obchodzimy Światowy Dzień Walki z Anoreksją.
Anorexia nervosa, czyli jadłowstręt psychiczny, ujawnia się zazwyczaj w trakcie dojrzewania. Jej przyczyną może być brak odpowiednich relacji rodziców z dzieckiem w jego wczesnym stadium rozwoju czy złe wzorce popkulturowe, jednak duży wpływ mają tu także kwestie genetyczne oraz przyjmowane leki.Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dyskryminacja to największy przeciwnik osób niepełnosprawnych, który bierze się głównie z niewiedzy, strachu i braku empatii. Osoby niepełnosprawne zmagają się na co dzień, nie tylko z barierami architektonicznymi, ale także finansowymi, prawnymi i instytucjonalnymi. Mierzą się także z ograniczeniami wynikającymi z ich niepełnosprawności oraz z wykluczeniem i mentalnym odseparowywaniem się od nich ludzi zdrowych. Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ma na celu zmianę stereotypów na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie, ale i pokazanie społeczeństwu, że są oni wśród nas i mają takie same prawa.


AFAZJA - szkolenie logopedów

W dniu 26.04.2021 r. odbyło się kolejne spotkanie logopedów w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia. Tematem spotkania było „Diagnozowanie i programowanie terapii dziecka z afazją”.
W polskiej literaturze logopedycznej brakuje jednolitej terminologii zaburzeń mowy pochodzenia centralnego. Szczególnie dużo kontrowersji narosło wokół problematyki afazji rozwojowej. Informacje przekazane na szkoleniu pomogły uczestnikom uporządkować problem nazywania i definiowania zaburzeń językowych występujących u dzieci z uszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego. Pozwoliły też zobaczyć wielowymiarowość afazji dziecięcej, zrozumieć jej uwarunkowania i mechanizmy powstawania. Miejmy nadzieję, że wiedza zdobyta na szkoleniu ułatwi logopedom ustalanie hierarchii celów w procesie terapeutycznym, a tym samym skuteczne prowadzenie terapii.
Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu.

Światowy Dzień Książki

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich:
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska

W 1995 roku UNESCO ustanowiło Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, który jest obchodzony 23 kwietnia w ponad 100 krajach na całym świecie. To święto autorów, ilustratorów, wydawców, książek, czytelników i czytelnictwa. Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii – w 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andres.
Czytanie to wielka przyjemność, ale także nauka wpływająca na rozwój dziecka. Warto czytać dzieciom już od urodzenia. Dziecko nie do końca rozumie znaczenie wszystkich słów, ale słyszy głos i intonację rodzica, czuje rytm wypowiadanego tekstu i płynące z niego emocje. Dzięki temu rozwija się intelektualnie i społecznie. 20 minut dziennie, codziennie - tyle eksperci zalecają czytać dzieciom.

Czytanie dzieciom jest ważne, gdyż:

 • stymuluje rozwój mózgu - zanim dziecko nauczy się mówić, na początku uczy się rozumieć mowę, a więc tworzyć tzw. słownik bierny; zjawisko to związane jest z kolejnością dojrzewania poszczególnych ośrodków w mózgu, odpowiedzialnych za rozumienie oraz artykułowanie mowy; otaczanie mową od wczesnego dzieciństwa wiąże się z lepszym przyswajaniem wiedzy o języku; im więcej styczności z danym zjawiskiem, tym więcej połączeń między neuronami, dzięki którym dziecko więcej rozumie i lepiej radzi sobie z informacją w przyszłości;
 • stymuluje rozwój mowy, myślenie i usprawnia pamięć - czytanie dzieciom stymuluje bierny (rozumienie) oraz czynny (mowa) słownik dziecka i pomaga w przezwyciężaniu dysleksji, pomaga także w wyrażaniu własnych myśli; słuchając, dziecko śledzi rozwój akcji, dialogi, dostrzega i przewiduje konsekwencje, a także zależności przyczynowo-skutkowe; czytanie pozwala łączyć nową wiedzę z tym, co dziecko już zna;
 • kształtuje inteligencję emocjonalną - książka to dla dziecka skarbnica wiedzy o emocjach; pomaga poznać, nazwać i wyrażać emocje, a także pokazuje, jak sobie z nimi radzić, uczy oceny swojego zachowania z moralnego punktu widzenia, daje wewnętrzną siłę do radzenia sobie z trudnościami, rozbudza i kształtuje wrażliwość emocjonalną, pokazuje, jak panować nad własnymi emocjami, uczy rozróżniać świat zewnętrzny od świata odczuć i wrażeń, pomaga oswoić trudne tematy i pokonywać lęki;
 • buduje więź emocjonalną - wspólne czytanie to forma spędzania czasu, daje dziecku poczucie bliskości i bezpieczeństwa, uspokaja, wzmacnia poczucie przynależności do rodziny, pomaga rodzicowi zrozumieć emocjonalny i społeczny rozwój swojego dziecka;
 • rozbudza ciekawość świata – dostarcza podstawowej wiedzy o otaczającym świecie, np. o ludziach i przedmiotach, przekazuje wzorce osobowe pozwala rozwijać hobby, zainteresowania i zaspokoić ciekawość na różne tematy; daje nowe wzory osobowe oraz wskazówki, jak postępować w nieznanych dotąd sytuacjach;
 • rozwija wyobraźnię - literatura zmusza do zastanowienia się, analizy, rozwija kreatywność, jest dla dziecka czasem relaksu, pozwalającym na odreagowanie emocji;
 • zachęca do uczestnictwa w życiu społecznym - ludzie, którzy regularnie czytają lub mieli styczność z literaturą w wieku dziecięcym, mają większą łatwość i swobodę wypowiedzi, przez co chętniej nawiązują kontakty społeczne; czytanie uczy wyrażać własne potrzeby i oczekiwania wobec innych, a także rozwiązywać problemy oraz wyciągać logiczne wnioski;
 • przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania – pomaga odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jaką jest szkoła - rozwija zainteresowanie słowem pisanym oraz rozbudza w dziecku gotowość do nauki samodzielnego czytania, dziecko, które ma styczność z literaturą od najmłodszych lat, dużo wcześniej poznaje litery, a to bardzo dobry wstęp do nauki;
 • buduje czytelnika w przyszłości - te dzieci, które z literaturą obcowały od najwcześniejszych lat, mają znacznie większą szansę kontynuować swoje literackie fascynacje w dorosłości.

W zakładce „Świadomy rodzic” polecamy ciekawe propozycje książek o wychowaniu i nie tylko.


Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, rozpoznawalnym we wczesnym okresie życia. Na nieprawidłowy rozwój i zaburzenia funkcji mózgu mają wpływ złożone przyczyny medyczne. Autyzm głęboko zaburza odbiór świata zewnętrznego poprzez zmysły, rozwój komunikacji z innymi ludźmi i tworzenie relacji społecznych. Zaburzenia sensoryczne powodują odmienny odbiór światła, obrazów i dźwięków, przez nie osoby dotknięte autyzmem inaczej odczuwają smak, zapach, dotyk czy ból. Często obserwowane są trudności z precyzyjnym rozumieniem kierowanych do nich wypowiedzi. Z powodu innego sposobu odbioru świata osoby z autyzmem często tworzą swój wewnętrzny obraz świata, często odmienny od naszego. Mają także trudności z budowaniem relacji i więzi z innymi osobami, czy okazywaniem emocji w relacjach międzyludzkich. Wyróżnia się różne stopnie autyzmu –od ciężkiego do łagodnego, z niektórymi cechami autyzmu do zaburzeń sprzężonych. Łagodną postać autyzmu często diagnozuje się jako Zespół Aspergera. Cięższy autyzm często występuje również z upośledzeniem umysłowym w różnym stopniu. W związku z tym głębszym postaciom autyzmu towarzyszą często trudności w uczeniu się, rozumieniu i prowadzeniu rozmowy, nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji i zabawy z innymi.
Polecane strony:Dla nauczycieli:
Poradnik „Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej”, „Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu. Informacje dla pedagogów i opiekunów”.Bezpłatne konsultacje logopedyczne

Polskie Towarzystwo Logopedyczne - Oddział Białystok serdecznie zaprasza na
BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.
Konsultacje odbędą się w dniach 2-9 marca 2021 roku w godzinach: 10:00-18:00 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku przy u. Piotrkowskiej 2.
Logopedzi udzielający konsultacji: mgr Iwona Jermak, mgr Małgorzata Kurnicka, mgr Barbara Radłowska, mgr Jolanta Rynkowska, mgr Joanna Stachurska, mgr Estera Urbanek, mgr Jolanta Zakrzewska.
Aby wziąć udział w konsultacjach należy zarejestrować się uprzednio telefonicznie
pod nr tel 85 744 53 50.

Gotowość szkolna

Dojrzałość szkolna to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Przygotowanie do szkoły polega na wytworzeniu różnorodnych umiejętności i przyzwyczajeń oraz odpowiednich cech charakteru, które będą przydatne do nauki. Dobry start w klasie pierwszej jest ważny dla dalszej kariery; istotny jest pozytywny stosunek do nauczycieli i szkoły, nauki.
Pójście do szkoły to ważne wydarzenie w życiu dziecka i rodziny, ale także pełne napięcia: czy dziecko odniesie sukces, czy pojawią się trudności?
Zachęcamy do pobrania materiału przygotowanego przez pracowników Poradni.


Bruksizm

Tematem spotkania Sieci Logopedów w dniu 22.02.2021r. był bruksizm czyli nawykowe, nieświadome zaciskanie zębów i zgrzytanie zębami. Omówiono jego przyczyny, objawy oraz sposoby leczenia. Temat wywołał bardzo duże zainteresowanie ponieważ bruksizm staje się problem społecznym a jego konsekwencje wywołują poważne problemy zdrowotne. Dziękujemy wszystkim logopedom za aktywny udział w spotkaniach i zapraszamy do dalszej współpracy.