Rok szkolny 2022/2023

Konsultacje          Porady          Rozmowa          Wsparcie
dla dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów i nauczycieli

Dyżury specjalistów:
mgr Grażyna Anczurowska - adres e-mail: ganczurowska@poradnia.bialystok.pl - psycholog, terapeuta pedagogiczny (dzieci 0 – 9. r. ż.)
mgr Mirosława Słowik - adres e-mail: mslowik@poradnia.bialystok.pl - psycholog (dzieci i młodzież 10. – 18. r. ż.; awans zawodowy nauczycieli)
mgr Aneta Czembrowska - adres e-mail: aczembrowska@poradnia.bialystok.pl - pedagog (dzieci i młodzież szkolna; trudności szkolne, TUS, TZA)
mgr Renata Janowicz - adres e-mail: rjanowicz@poradnia.bialystok.pl - pedagog specjalny/terapeuta SI
mgr Ewa Werda - adres e-mail: ewerda@poradnia.bialystok.pl - pedagog/terapeuta SI
mgr Jolanta Rynkowska - adres e-mail: jrynkowska@poradnia.bialystok.pl - neurologopeda

Zadania i cele:
1. Wstępna analiza i ocena zgłaszanego problemu.
2. Analiza przypadków dzieci i młodzieży (np. trudności szkolne, trudności szkolno-wychowawcze, trudności w uczeniu się, trudności emocjonalne i zachowania, itp.)
3. Analiza dokumentów wydanych przez placówki oświatowe i medyczne (poradnie, gabinety lekarskie, zaświadczenia lekarskie, itp.)
4. Pomoc w ocenie prawidłowości rozwoju psychomotorycznego dziecka.
5. Analiza przypadku pod kątem prawidłowego rozwoju mowy.
6. Analiza przypadku pod kątem rozwoju procesów integracji sensorycznej (dzieci do 9. r. ż.)
7. Pomoc nauczycielom w ocenie problemu dziecka.
8. Pomoc nauczycielom w uzyskaniu informacji dot. zdobywania stopni awansu zawodowego.
9. Doradztwo zawodowe młodzieży.
10. Wskazanie placówek na terenie miasta Białystok wspierających dziecko i rodzinę.
11. Pomoc w wypełnianiu potrzebnych dokumentów.
12. Dostęp do druków i zgłoszeń.

 • Terminy: 2 razy w miesiącu PONIEDZIAŁEK/ŚRODA;
 • Godziny: 16:00 - 17:00;
 • Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku, ul. Piotrkowska 2;
 • Zgłoszenia: WYŁĄCZNIE POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ na e-mail do poszczególnych specjalistów (patrz powyżej).

Wykaz terminów spotkań:

PONIEDZIAŁEK

 • 03.10.2022 r.
 • 07.11.2022 r.
 • 05.12.2022 r.
 • 09.01.2023 r.
 • 06.02.2023 r.
 • 06.03.2023 r.
 • 03.04.2023 r.
 • 08.05.2023 r.

ŚRODA

 • 05.10.2022 r.
 • 09.11.2022 r.
 • 07.12.2022 r.
 • 11.01.2023 r.
 • 08.02.2023 r.
 • 08.03.2023 r.
 • 05.04.2023 r.
 • 10.05.2023 r.