PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY


Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1
w Białymstoku

ul. Piotrkowska 2A
15-439 Białystok
tel. 85 744 53 50
strona www: www.poradnia.bialystok.pl
email: ppp1@um.bialystok.pl

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 2
w Białymstoku

ul. Mazowiecka 35
15-301 Białystok
tel. 85 742 34 34
strona www: www.ppp2.eu
email: sekretariat@ppp2.eu

Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Białymstoku

ul. Słonimska 15/1
15-028 Białystok
tel. 85 741 62 35
strona www: www.pppp.bialystok.pl
email: kontakt@pppp.bialystok.pl

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci i Młodzieży z Zaburzeniami Emocjonalnymi w Białymstoku

ul. Mickiewicza 31/2
15-214 Białystok
tel. 85 732 86 66
strona www: www.sppp.bialystok.pl
email: sppp@um.bialystok.pl

Centrum Pomocy Dzieciom Stowarzyszenie KLANZA w Białymstoku

ul. Generała Franciszka Kleeberga 8
15-001 Białystok
tel. 85 65 25 494
kom. 690 955 000
strona www: www.centrum-klanza.pl
email: cpdbialystok@centrum-klanza.pl

Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP

ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok
tel. 85 744 52 24
strona www: www.stowarzyszeniedroga.pl/etap
email: etap@stowarzyszeniedroga.pl

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna

ul. gen. Józefa Hallera 8
15-814 Białystok
tel. 85 651 65 64
kom. 608 106 831
strona www: www.monarbialystok.pl
email: pk@monarbialystok.pl

Młodzieżowy Ośrodek Konsultacji i Terapii

ul. Orla 6b
15-021 Białystok
tel. 85 746 06 23
strona www: www.ddps.bialystok.pl/mokit/
email: mokit@ddps.bialystok.pl

Ośrodek Profilaktyki i Interwencji Społecznej Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP

ul. Supraślska 21
16-010 Wasilków
tel. 85 718 54 20
strona www: www.ohp.pl
email: osiw.wasilkow@ohp.pl

Centrum Medyczne „Opoka” H. Midro

ul. Antoniukowska 11
15-667 Białystok
tel. 85 664 14 44
kom. 728 289 318

NZOZ Ośrodek Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży „Eureka” w Białymstoku

ul. Wesoła 17/1
15-307 Białystok
tel. 533 544 633
email: recepcja@eurekapsychiatria.pl

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Storczykowa 5
15-644 Białystok
tel. 85 663 56 76

MOPR - Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Włókiennicza 7
15-464 Białystok
tel. 85 744 50 27

Ośrodek Leczenia Uzależnień „VIRTUS”

ul. Antoniuk Fabryczny 10 lok. 1
15-741 Białystok
tel. 661 53 33, 509 501 213

Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku. Oddział Dzienny Psychiatryczny UDSK

ul. Waszyngtona 17
Białystok
tel. 85 745 07 88, 85 745 08 04

NZOZ Axon Leszek Twarowski

ul. Antoniukowska 11
Białystok
tel. 85 743 88 63, 518 499 008

Centrum Zdrowia Psychicznego MEANDRA

ul. Kujawska 53/1
Białystok
tel. 85 733 35 16

Poradnia Psychologiczna Ezra

ul. Sikorskiego 6a
Białystok
tel. 576 480 777

Qmedica - Centrum Medyczne. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej

ul. Waszyngtona 30/1U
Białystok
tel. 85 679 50 00

Centrum Zdrowia Psychicznego

ul. Leszczynowa 40
Białystok
tel. 85 688 30 20

Ośrodek Psychoterapii Pomocni

ul. Waryńskiego 2/ lok 1U
15-461 Białystok
tel. 791 261 171

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia Czarna Białostocka

ul. Chmielnik 15
Białystok
tel. 85 710 32 41


INFOLINIE


Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

tel. 116 111

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka

tel. 800 121 212

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna

tel. 22 425 98 48

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania

tel. 801 199 900

Pomarańczowa Linia – program informacyjno – konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki

tel. 801 140 068

Antydepresyjny telefon zaufania „ITAKA”

tel. 22 484 88 04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

tel. 801 120 002

Telefon Zaufania Młodych

tel. 22 484 88 04

Wsparcie dla osób po stracie bliskich (będących w żałobie)

tel. 800 108 108

Tumbo Pomaga – pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie

tel. 800 111 123

Telefon Pogadania

tel. 800 012 005

Telefon Zaufania Uzależnienia Behawioralne

tel. 801 889 880


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE WSPIERAJĄCE DZIECKO I RODZINĘ


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga”

ul. Proletariacka 21
15-449 Białystok
tel. 85 652 47 17
tel./fax: 85 652 18 36
strona www: www.stowarzyszeniedroga.pl
email: biuro@stowarzyszeniedroga.pl

Fundacja Dialog

ul. Ks. Abramowicza 1
15-872 Białystok
tel. 85 742 40 41
kom. 664 765 111
strona www: www.fundacjadialog.pl
email: biuro@mentoring.pl

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS

ul. Św. Mikołaja 5/1
15-420 Białystok
tel. 607 740 560
strona www: www.eleos.pl
email: eleos@poczta.onet.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku

ul. Pietkiewicza 1
15-689 Białystok
tel. 85 811 06 12

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów „KLANZA" Oddział Białostocki

ul. Witosa 15B lok. 12
15-660 Białystok
tel. 85 651 04 47

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa”

ul. Magnoliowa 4
15-669 Białystok
tel. 85 663 01 41


WSPARCIE OSÓB CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym JASNY CEL

ul. Bukowskiego 4
15-066 Białystok
tel. 85 732 23 45
tel./fax: 692 029 690
strona www: www.jasnycel.pl
email: biuro@stowarzyszeniedroga.pl

Polski Związek Głuchych Oddział Podlaski

ul. Dziesięciny 59
15-806 Białystok
tel. 85 653 46 20, 85 654 23 75
strona www: www.pzg.org.pl/oddzialy/oddzial-podlaski/
email: bialystokpzg@gmail.com

Polski Związek Niewidomych Okręg Białystok

ul. Biała 13/33
15-434 Białystok
tel. 85 732 42 83
strona www: www.pzn-bialystok.pl
email: pznbial@wp.pl

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku

ul. K. Pułaskiego 96
15-338 Białystok
tel. 85 719 48 91
tel. kom. 505 373 539
strona www: www.kta.bialystok.pl
email: kta@kta.bialystok.pl

Fundacja „Oswoić świat”

ul. Zaściańska 84
15-548 Białystok
tel. 85 733 38 96
strona www: www.oswoicswiat.pl
email: fundacja.oswoic.swiat@gmail.com

Fundacja na Rzecz Wspierania Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu i z Innymi Niepełnosprawnościami „A jak…”

ul. Stołeczna 6
15-001 Białystok
tel. 737 707 044
strona www: www.ajakautyzm.pl
email: fundacja@ajakautyzm.pl


PORADNIE NEUROLOGICZNE (DZIECIĘCE)


NZOZ Centrum Medyczne HANSA

ul. Choroszczańska 24
15-732 Białystok
tel. 85 651 22 89
strona www: www.hansa-rehabilitacja.pl
email: rejestracja@hansa.rehabilitacja.pl

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego. Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

ul. M. Skłodowskiej 26, budynek C
15-278 Białystok
tel. 85 74 88 302

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku

ul. Waszyngtona 17
15-274 Białystok
tel. 85 745 05 74, 85 745 05 85
strona www: www.udsk.pl/
email: sekretariat@udsk.pl

Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Neurologiczna dla Dzieci - Ewa Konopelko-Śliżewska

ul. Sobieskiego 3/U1 gab. 1
15-732 Białystok
tel. 531 535 399, 505 128 840
strona www: www.przychodniaspecjalistyczna.net


GABINETY LOGOPEDYCZNE (umowa z NFZ)


NZOZ Vita Med. Centrum Medyczne Bożena Halina Zawadzka

ul. Antoniukowska 11
Białystok
tel. 85 653 77 85

Gabinet logopedyczny Emilia Stankiewicz

ul. Wesoła 36/4 lok. 13
Białystok
tel. 505 716 883

NZOZ Vita Grażyna Matulanis

ul. Popiełuszki 71
Białystok
tel. 85 654 62 48

ABC Poradnia Logopedyczna Elżbieta Dąbrowska

ul. Stołeczna 7/7a
Białystok
tel. 609 960 960

NZOZ Remedica

ul. Wasilkowska 85/1
Białystok
tel. 85 675 00 50

Ośrodek Laryngologii JUNIORMED

ul. Wiadukt 5/8
Białystok
tel. 696 767 811
strona www: www.juniormed.com.pl
email: kurzyna@tlen.plŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE I SOCJOTERAPEUTYCZNE


Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy DPS

ul. Barszczańska 18
15-639 Białystok
tel. 85 661 94 93

Świetlica socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu „DROGA”

ul. Pietkiewicza 8a
15-687 Białystok
tel. 85 663 90 54

Świetlica „U Aniołów Stróżów” przy parafii Ducha Św.

ul. Sybiraków 2
15-204 Białystok
tel. 85 740 01 66

Świetlica „Nasz Dom: Dobry Pasterz” przy Zgromadzeniu Sióstr Dobrego Pasterza

ul. Mickiewicza 13
15-213 Białystok
tel. 85 743 22 50

Świetlica „Nazaret” przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

ul. Stołeczna 5
15-879 Białystok
tel. 85 746 66 20

Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. M. Sopoćki

ul. Pl. Bł. Ks. Michała Sopoćki 1
15-864 Białystok
tel. 85 651 90 10

Świetlica prowadzona przez Katolicki Klub Sportowy „Piast”

ul. Elewatorska 6A
15-620 Białystok
tel. 85 661 18 48

Świetlica „Stumilowy Las” prowadzona przez Stowarzyszenie Integracji Kulturalno-Ekologicznej „Gniazdozbiór”

ul. Stołeczna 12
15-879 Białystok
tel. 85 744 51 17

Świetlica prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Przyjaciele”

ul. Św. Kazimierza 2
15-817 Białystok
tel. 665 270 797

Świetlica „Tęcza” prowadzona przez Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 32
15-077 Białystok
tel. 85 651 90 08

Specjalistyczne Placówki Wsparcia Dziennego „Eleos”

ul. Św. Mikołaja 5/1
15-420 Białystok
tel. 601 299 467

ul. Pietkiewicza 2c/2 m 2
15-689 Białystok
tel. 503 117 170

ul. Warszawska 47
15-950 Białystok
tel. 607 510 550

Świetlica socjoterapeutyczna – Dzienny Dom Pomocy Społecznej

ul. Nowogródzka 5/1
15-489 Białystok
tel. 518 357 405

Świetlice Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

ul. Magnoliowa 4
15-950 Białystok
tel. 85 663 01 41, 535 755 633

ul. Barszczańska 6
15-950 Białystok
tel. 85 663 01 41; 530 858 265