Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku


Znajdziecie tutaj Państwo informacje związane z naszą działalnością oraz aktualną ofertą placówki.

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku

Drodzy Rodzice

dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli i szkół

prowadzonych przez Miasto Białystok

na rok szkolny 2014/15

 

W związku z przygotowaniami do rekrutacji na nowy rok szkolny 2014/15 Rodzice, którzy zamierzają wnioskować do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie dziecku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na okres od 1 września 2014 r. / na kolejny etap edukacyjny proszeni są o złożenie takiego wniosku do Poradni jak najszybciej.

Więcej…

WDN

Drukuj PDF
Drogą do nowoczesnej, stale rozwijającej się instytucji jest ciągłe uczenie się i doskonalenie zawodowe pracowników.
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jest celowym, wspólnym procesem uczenia się całej Rady Pedagogicznej placówki edukacyjnej. WDN jest organizowaniem i prowadzeniem szkoleń przez osoby specjalizujące się w określonej problematyce lub przez osoby, które uczestniczyły w różnego rodzaju kursach i szkoleniach i chcą podzielić się swoją wiedzą. WDN jest również pracą nauczycieli w różnych zespołach roboczych, skupionych wokół określonej problematyki.

Więcej…

Projekt „Doskonalenie nauczycieli drogą do sukcesu szkoły/przedszkola”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół

 

Z dniem 1 października  2013 r. rozpocznie się  realizacja projektu „Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola” w  ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. 

 

Więcej…

W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.