Drukuj PDF

Witamy na stronie internetowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku

Na stronie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat rejonu działania Poradni, organizacji pracy, zapoznacie się z krótkim rysem historycznym placówki, a także będziecie mieć możliwość pobrania dokumentów wymaganych do przeprowadzenia badań.   

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Białymstoku
W dniu 1 grudnia 2016 roku pracownicy naszej Poradni przeprowadzili warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem dla trzech grup studentów pedagogiki Uniwersytetu w Białymstoku.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi szczegółowego sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2016/2017.

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać klikając w poniższe linki:

forex the dollar in russia.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2016/2017.

We wrześniu i październiku przeprowadzono w przedszkolach i szkołach przesiewowe badania logopedyczne. Zbadano 2680 dzieci w wieku 4-7 lat. Zaburzenia mowy stwierdzono u 920 osób, co stanowi ponad 34% badanych. Były to:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • niepłynność mówienia,
 • sygmatyzm,
 • rotacyzm,
 • kappacyzm,
 • gammacyzm,
 • lambdacyzm,
 • wymowa bezdźwięczna.

Największą grupę zaburzeń mowy stanowiły:

 • sygmatyzm - nieprawidłowa wymowa głosek dentalizowanych trzech szeregów: „ś,ź,ć,dź”, „s,z,c,dz”, „sz,ż,cz,dż”;
 • rotacyzm - wadliwa realizacja głoski „r”;
 • ubezdźwięcznianie - wymawianie spółgłosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny.

Po przesiewowych badaniach logopedycznych odbyły się indywidualne spotkania z rodzicami, którym zaproponowano różne formy pomocy – konsultacje, porady oraz terapię logopedyczną w PP-P nr 1 i w placówkach bazowych.

W listopadzie pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Białymstoku rozpoczynają cykl zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w Szkole Podstawowej Nr 8 należącej do Zespołu Szkół Nr 3 w Białymstoku, a mieszczącej się przy ul. Jesiennej 8.
W październiku nasza Poradnia uruchomiła "Szkołę dla Rodziców" w trzech placówkach: Przedszkolu Samorządowym Nr 14. Przedszkolu Samorządowym Nr 45 oraz Szkole Podstawowej Nr 19 w Białymstoku

W dniach 21-22.X.2016 r. pracownicy Poradni uczestniczyli w szkoleniu "Trening pewności siebie" (jest to program wsparcia dla dzieci - ofiar przemocy rówieśniczej).

Szkolenie przeprowadzone było przez Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka".

W związku ze sporym zainteresowaniem załączonymi materiałami związanymi z działalnością Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Białymstoku, a przy tym sporym obciążeniem serwera, zmuszony jestem wskazać Państwu nowy adres dostępu do w/w materiałów.